คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิกเพื่อดู คู่มือปฏิบัติการทำงานคณะครุช่วงชั้นปฐมวัย

คลิกเพื่อดู คู่มือปฏิบัติการทำงานคณะครุช่วงชั้นที่ ๑

คลิกเพื่อดู คู่มือปฏิบัติการทำงานคณะครุช่วงชั้นที่ ๒

คลิกเพื่อดู คู่มือปฏิบัติการทำงานคณะครุช่วงชั้นที่ ๓

คลิกเพื่อดู คู่มือปฏิบัติการทำงานคณะครุช่วงชั้นที่ ๔

 

คลิกเพื่อดู คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยผึ้งปี2563