ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

คลิกเพื่อดู ข้อมูลสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

คลิกเพื่อดู รายงานความพึงพอใจ64 (ระดับประถมศึกษา)

คลิกเพื่อดู รายงานความพึงพอใจ64 (ระดับมัธยมศึกษา)